Projekt Młodzi – na podbój rynku pracy!

Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich

Młodzi – na podbój rynku pracy!

Tematyka szkolenia: komputerowe ECDL, sprzedażowe, opiekun osoby starszej
Staż i zatrudnienie: Tak
Zapisy pod nr tel.: .575583388
Koszt uczestnictwa: Za darmo (finansowane ze środków zewnętrznych)
Wiek: powyżej 15 lat
Wykształcenie: Dowolne
Status na rynku pracy: bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy, bezrobotny niezarejestrowany, bierny zawodowo

 

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODZI – NA PODBÓJ RYNKU PRACY!”

 

Informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu w Zamościu przy ulicy Przemysłowej 4 (budynek geodezji), lokal nr 2 na pierwszym piętrze, tel. 575 583 388 lub 576 950 431, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zespół projektu

Projekt „Młodzi – na podbój rynku pracy!” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego WiedzaEdukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest na terenie powiatu zamojskiego w okresie: od 01.05.2017r. do 28.02.2018r. Wartość projektu: 671 167,98 PLN, Wkład Funduszy Europejskich: 637 609,58 PLN

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego 52 osób, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie powiatu zamojskiego poprzez udzielenie im wsparcia w uzyskaniu nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zdobyciu doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, co zwiększy ich atrakcyjność oraz szanse na rynku pracy.

UCZESTNICY PROJEKTU

Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież NEET z terenu powiatu zamojskiego.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych)

NASZA OFERTA DLA MŁODZIEŻY

- szkolenie sprzedażowe z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 60 godzin

- szkolenie komputerowe z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych – 132 godziny

- szkolenie opiekun osoby starszej – 120 godzin

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU

 - indywidualne doradztwo zawodowe

- stypendia szkoleniowe za udział w kursach i szkoleniach

- płatne staże zawodowe powiązane z ukończonym szkoleniem

- wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia w miejscu odbywania stażu

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu w Zamościu przy ulicy Przemysłowej 4 (budynek geodezji), lokal nr 2 na pierwszym piętrze, tel. 575 583 388 lub 576 950 431, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin i formularze

Pobierz regulamin projektu

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Pobierz załącznik nr 4

Pobierz załącznik nr 5

Pobierz załącznik nr 6

Pobierz załącznik nr 7

Pobierz Regulamin

 

Ulotka i plakat projektu do pobrania

Pobierz ulotkę projektu (plik pdf)

Pobierz plakat projektu - format A3 (plik pdf)

 

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

 

© 2017 Instytut Rozwiązań Biznesowych Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.