(Od) Ważni społecznie i zawodowo!

Partnerska współpraca Gminy Krasnobród, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Instytutu Rozwiązań Biznesowych na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych

Pierwszym krokiem, który poprzedził realizację projektu „(Od) Ważni społecznie i zawodowo!” było stworzenie przez Gminę Krasnobród -Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasnobród na lata 2017 -2023 zatwierdzonego w dniu 23.05.2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/176/2017. Program rewitalizacji w obszarze włączenia społecznego zakłada między innymi przeciwdziałanie bezrobociu i walkę z ubóstwem poprzez ułatwienie mieszkańcom obszarów rewitalizowanych dostępu do rynku pracy, szkoleń, nabywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

W czerwcu 2017 roku, Instytut Rozwiązań Biznesowych z siedzibą w Biłgoraju zainicjował partnerstwo lokalne na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych w Gminie Krasnobród, które zostało pozytywnie przyjęte przez przedstawicieli samorządu lokalnego. Partnerem w realizacji działań na rzecz mieszkańców gminy zostały Gmina Krasnobród oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. Efektem zainicjowanej współpracy jest pozyskanie z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania w kwocie 693 547,50 zł na realizację partnerskiego projektu „(Od) Ważni społecznie i zawodowo!”. Łączna wartość projektu realizowanego od maja 2018 roku do czerwca 2019 roku wynosić będzie 730 167, 50 zł.

Celem głównym projektu „(Od) Ważni społecznie i zawodowo!” jest reintegracja społeczno -zawodowa 32 osób (18 kobiet i 14 mężczyzn) wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na ubóstwo, zagrożenie ubóstwem, zamieszkałych w Centrum Krasnobrodu i na osiedlu Podklasztor.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby korzystające z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. Korzystanie z pomocy nie jest jednak warunkiem koniecznym. Jeśli nie masz pracy, pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, brakuje Ci motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, jesteś osobą niepełnosprawną, samotną, zmagającą się z uzależnieniem bliskiej osoby, doświadczającą przemocy w rodzinie –ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie. Podejmiemy wszelkie działania, które poprawią jakość Twojego życia.

Otrzymasz wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, coacha i pośrednika pracy. Umożliwimy Tobie i Twojej najbliższej rodzinie udział w grupach wsparcia, na których nauczysz się pokonywać życiowe trudności oraz radzić sobie z problemami osobistymi, rodzinnymi itp. Ukończysz szkolenie, które da Ci nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe dzięki czemu znajdziesz pracę i pozbędziesz się kłopotów finansowych. A potem skierujemy Cię na maksymalnie 6 miesięczny staż po ukończonym szkoleniu, a do wyboru masz edukację w takich zawodach jak: Masażysta I i II stopnia, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Kucharz oraz Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B.

Od początku udziału w projekcie zacznie zmieniać się Twoje życie, najpierw popracujemy nad Twoją motywacją, funkcjonowaniem w rodzinie i społeczności lokalnej. Od sierpnia zaczniesz zarabiać i poprawi się Twoja sytuacja finansowa. Za udział w szkoleniu otrzymasz środki finansowe w wysokości 6,64 zł za każdą godzinę szkolenia a na stażu około 1350 zł miesięcznie na rękę i to przez 6 miesięcy. Nasz pośrednik pracy będzie starał się, aby Twoje zatrudnienie było kontynuowane.

Jeśli chcesz poprawić jakość swojego życia i stać się człowiekiem odważnym społecznie i zawodowo zapraszamy do kontaktu w naszych biurach w Zamościu i Krasnobrodzie.Zamość, ul. Przemysłowa 4 (budynek geodezji naprzeciw Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój nr 145) –poniedziałki, wtorki i piątki od 9.00 do 14.00.Krasnobród, ul. 3 Maja 36 (budynek Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, pokój nr 10) -środy, czwartki od 9.00 do 14.00.

Kontakt telefoniczny: 575 583 388

  • Kazimierz Misztal-Burmistrz Krasnobrodu
  • Mirosława Konopka –Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
  • Jarosław Bury –Prezes Zarządu Instytutu Rozwiązań Biznesowych
  • Barbara Kot –Kierownik Projektu
  • Sylwia Birska –Asystent Kierownika Projektu
  • Małgorzata Brodziak –Inspektor ds.informatyzacji i promocji

Drukuj   E-mail