Brak miejsc

Brak wolnych miejsc na szkolenia dofinansowane z EFS w ramach RPO WL.