Dotacje 35 650,00 zł na założenie działalności gospodarczej [nabór zakończony]

Informujemy o możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia oraz dodatkowo wsparcia pomostowego w wysokości 2 100,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.