Bezpłatny kurs E-marketing lub projektowanie stron internetowych

Bezpłatny kurs E-marketing lub projektowanie stron internetowych

Chcesz szybciej zdobyć atrakcyjną pracę? Szkolenia E-marketing lub obsługa stron internetowych poprzedzone szkoleniami komputerowymi z pewnością w tym pomogą. Skorzystaj ze szkoleń z potencjałem. 

Co oferujemy w ramach kursu?

1. Szkolenia grupowe: podstawy komputera, obsługa Internetu, praca online;
2. Szkolenia grupowe zawodowe. Do wyboru szkolenia z zakresu:
- specjalista ds. social media, marketingu internetowego i e-Commerce,
- specjalista ds. webmasteringu i administrator sieci komputerowych, zakończone egzaminem zawodowym z certyfikatem;
3. Podczas szkoleń oferujemy Uczestnikom catering, stypendia szkoleniowe na szkolenia komputerowe i zawodowe, 3-miesięczne, płatne staże zawodowe oraz zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia dla UP.

Kto może skorzystać z tych szkoleń?

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiat biłgorajski oraz w szczególności osób z jedne z grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne
  • niepełnosprawne
  • powyżej 50 roku życia
  • o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do średniego włącznie)
  • odchodzące z rolnictwa

 

Zapraszamy do kontaktu 577-717-766 i 783-446-761 lub w biurze IRB w Biłgoraju przy ul. Lubelskiej 7 pok. nr 14.
 
W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
  • Doradztwo zawodowe 7 h/os
  • szkolenie z zakresu: podstawy komputera, obsługa internetu - 64 godz. z stypendium 425,56 brutto
  • szkolenie zawodowe specjalista ds. social media,marketingu internetowego i e-Commerce ze stypendium 797,92 zł brutto
  • staże zawodowe 3-miesięczne ze stypendium 2000 zł brutto miesięcznie
  • pośrednictwo pracy