Włączenie dla Ciebie

Partnerska współpraca Miasta Biłgoraj, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Instytutu Rozwiązań Biznesowych

Pierwszym krokiem, który poprzedził realizację projektu „Włączenie dla Ciebie” było stworzenie przez Miasto Biłgoraj- Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016 - 2022 zatwierdzonego w dniu 31.05.2017 r. Uchwałą Rady Miasta nr XXVII/256/2017. Program rewitalizacji w obszarze włączenia społecznego zakłada między innymi przeciwdziałanie bezrobociu i walkę z ubóstwem poprzez ułatwienie mieszkańcom obszarów rewitalizowanych dostępu do rynku pracy, szkoleń, nabywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Projekt Włączenie dla Ciebie

W czerwcu 2017 roku, Instytut Rozwiązań Biznesowych z siedzibą w Biłgoraju zainicjował partnerstwo lokalne na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych w Biłgoraju, które zostało pozytywnie przyjęte przez przedstawicieli samorządu lokalnego. Partnerem w realizacji działań na rzecz mieszkańców gminy zostały Gmina Miasto Biłgoraj oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju. Efektem zainicjowanej współpracy jest pozyskanie z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania w kwocie 856 178,00 zł na realizację partnerskiego projektu „Włączenie dla Ciebie”. Łączna wartość projektu realizowanego od maja 2018 roku do lutego 2019 roku wynosić będzie 901 288,00 zł.

Cel projektu

Celem głównym projektu „Włączenie dla Ciebie” jest reintegracja społeczno-zawodowa 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn) wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na ubóstwo, zagrożenie ubóstwem, zamieszkałych teren osiedla Śródmieście i Różnówka w mieście Biłgoraj.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju. Korzystanie z pomocy nie jest jednak warunkiem koniecznym. Jeśli nie masz pracy, pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, brakuje Ci motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, jesteś osobą niepełnosprawną, samotną, zmagającą się z uzależnieniem bliskiej osoby, doświadczającą przemocy w rodzinie – ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie. Podejmiemy wszelkie działania, które poprawią jakość Twojego życia. Otrzymasz wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, trenera rozwoju osobistego i pośrednika pracy. Umożliwimy Tobie i Twojej najbliższej rodzinie udział w grupach wsparcia, na których nauczysz się pokonywać życiowe trudności oraz radzić sobie z problemami osobistymi, rodzinnymi itp. Ukończysz szkolenie, które da Ci nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe dzięki czemu znajdziesz pracę i pozbędziesz się kłopotów finansowych. A potem skierujemy Cię na maksymalnie 4  miesięczny staż po ukończonym szkoleniu,  a do wyboru masz edukację w takich zawodach jak: Magazynier z obsługą wózka widłowego, Pracownik biurowy z obsługą komputera, Kosmetyczka, Operator koparko -ładowarki, Kierowca kat. C+E.

Od początku udziału w projekcie zacznie zmieniać się Twoje życie, najpierw popracujemy nad Twoją motywacją, funkcjonowaniem w rodzinie i społeczności lokalnej. Od sierpnia zaczniesz zarabiać i poprawi się Twoja sytuacja finansowa. Za udział w szkoleniu otrzymasz środki finansowe w wysokości 6,64 zł za każdą godzinę szkolenia a na stażu około 1350 zł miesięcznie (na rękę) i to przez 4 miesięcy. Nasz pośrednik pracy będzie starał się, aby Twoje zatrudnienie było kontynuowane.

Jak skorzystać z projektu?

Jeśli chcesz poprawić jakość swojego życia i stać się człowiekiem odważnym społecznie i zawodowo zapraszamy do kontaktu w naszych biurach w Biłgoraju.
Biłgoraj, ul. Lubelska 7 ,pokój 14 od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00.
Kontakt telefoniczny: 577 717 766
Barbara Kot – Kierownik Projektu
Małgorzata Kostrubiec – Asystent Kierownika Projektu