Pora na seniora - rekrutacja

INSTYTUT  ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH w partnerstwie z FUNDACJĄ na RZECZ SENIORÓW „BONUM VITAE” zapraszają do bezpłatnego udziału w projekcie „Pora na Seniora". W projekcie mogą wziąć udział osoby BIERNE ZAWODOWO, w wieku 60+, zamieszkujące teren powiatu biłgorajskiego. 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

 

W ramach projektu oferujemy szerokie spektrum zajęć.

Zajęcia podnoszące sprawność fizyczną m. in.:

 • Samoobrona
 • Gimnastyka
 • Aqua areobic
 • Taniec

 

Zajęcia stacjonarne (doradcze, edukacyjne i terapeutyczne) m. in:

 • Rękodzieło
 • Poradnictwo psychospołeczne
 • Poradnictwo prawne i społeczne
 • Poradnictwo księgowo - finansowe

 

Panel profilaktyki zdrowotnej:

 • Masaż
 • Fizjoterapia
 • Konsultacje lekarskie

Miejsce rekrutacji

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy spełnić wymagania udziału w projekcie i dostarczyć poprawnie uzupełnione dokumenty rekrutacyjne. Wszelką pomoc w tym zakresie świadczmy w siedzibie Instytutu Rozwiązań Biznesowych w Biłgoraju, przy ul. Lubelskiej 7 w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni pracujące oraz pod nr telefonów 576-065-362 lub 577-717-766. 

Komplet formularzy do pobrania [format ZIP]