Magazynier z obsługą wózka widłowego

Podnieś kwalifikacje i zdobądź nowy zawód biorąc udziału w projekcie finansowanym przez środki unijne.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu - Magazynier z obsługą wózka widłowego z egzaminem UDT. Projekt przeznaczony jest dla osób zwolnionych oraz przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Wymagane dokumenty: świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy, brak limitu wiekowego.

W projekcie przewidziano wiele benefitów dla uczestników: szkolenie zawodowe, stypendium szkoleniowe, opłacony egzamin UDT, badania lekarskie, 3 miesięczny płatny staż (1281 zł mies.), materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, dodatek relokacyjny, catering oraz wykwalifikowaną kadrę. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy IRB w Biłgoraju.