Kompetencje społeczne dla młodzieży

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy wśród osób młodych, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy poprzez objęcie kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem, dostosowanym do potrzeb i predyspozycji uczestników szkoleń.

Projekt skierowany jest do osób młodych 15-29 lat uczących się, pracujących i bezrobotnych. W ramach projektu odbędziesz też miesięczny wolontariat w wybranym przez siebie miejscu. Na szkoleniu podwyższysz swoje kompetencje społeczne czyli: zdolność do efektywnego i celowego angażowania się w kontakt z innymi osobami napotkanymi podczas pracy lub nauki, np. z kolegami, rówieśnikami, interesariuszami, konsumentami, klientami, czy pacjentami. Na zajęciach będą poruszane takie tematy jak: doradzanie innym, praca w zespole, posługiwanie się mową ciała, instruowanie innych osób, przewodzeniem innym osobom, wypracowywanie kompromisu, motywacja, konstruktywna krytyka i inne.

Biorąc udział w szkoleniu nabędziesz nowe kompetencje, doświadczenie ale i poznasz wiele ciekawych osób. Rekrutacja trwa do 10 września 2019 więc nie zwlekaj (tel. 576-065-362).