Tworzenie aplikacji i baz danych oraz administrowanie bazami

Szkolenie teoretyczne oraz praktyczna nauka zawodu Technik informatyk 351203 – 510 h (450 h zajęć teoretycznych + 60 h praktyk).

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy Projektu przystąpią do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami organizowanego przez OKE. Każdy Uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz podręczniki i korzysta z poczęstunku, po uzyskaniu zaliczenia, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zajęcia będą odbywały się w trybie weekendowym w Zamościu i Biłgoraju.

• M4.J1 Tworzenie stron internetowych
• M4.J2 Tworzenie i administrowanie baz danych
• M4.J3 Tworzenie aplikacji internetowych

Projekt skierowany jest skierowany do osób powyżej 18 roku życia zarówno pracujących jak i bezrobotnych z terenu województwa lubelskiego z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem bądź uzupełnieniem kwalifikacji.