Szkolenia, kursy i staże

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Dotacje 35 650,00 zł na założenie działalności gospodarczej [nabór zakończony]
Featured

Dotacje 35 650,00 zł na założenie działalności gospodarczej [nabór zakończony]

Informujemy o możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia oraz dodatkowo wsparcia pomostowego w wysokości 2 100,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy. 

Łączne bezzwrotne dofinansowanie to maksymalnie 35 650,00 zł. Na dofinansowanie ma szansę 45 osób z 50 przyjętych do projektu.

 

Dotacje mogą otrzymać osoby (trzeba spełnić wszystkie 3 warunki):

 • w wieku 30 lat i więcej (maksymalnie do 68 lat);
 • zamieszkująca na obszarze województwa lubelskiego;
 • bezrobotne lub bierne zawodowo.

 

Dodatkową punktację otrzymują osoby:

 • kobiety;
 • niepełnosprawne;
 • mężczyźni w wieku ponad 50 lat;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • długotrwale bezrobotne;
 • osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19.

 

Dotacji nie otrzymają osoby, które (wystarczy spełnić 1 warunek):

 • były zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub GEIDG lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy poprzedzający dzień przystąpienia do projektu;
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów CEIDG lub KRS w okresie 12m-cy poprzedzający dzień przystąpienia do projektu;
 • zamierzają założyć rolniczą działalność i równocześnie podlegać ubezp. społecznemu rolników lub dział. komorniczą;

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności może zostać przyznane UP, o ile złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków FP, PFRON, środków oferowanych w ramach PO WER RPO, PROW 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Dodatkowe wsparcie, dla osób które skorzystają ze wsparcia na założenie działalności:

 Fachowe szkolenia (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej: 

 • Szkolenia grupowe: 60 godzin w systemie śr. 10 spotkań po 6 godzin dydaktycznych, średnio 3 razy w tygodniu. 
 • Szkolenia indywidualne: 9 godzin dla 1 UP w systemie śr. 3 spotkań po 3 godziny zegarowe, w indywidualnie ustalonych terminach, średnio 2 razy w tygodniu).

 

Tematyka szkolenia grupowego: 

 • Założenie/rejestracja firmy – śr. 6h – UP m.in. zna zasady dokonywania zgłoszenia/wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, REGON, ZUS, US, GUS; wie jakie działalności gospodarcze wymagają dodatkowych zezwoleń/zgody; potrafi wypełnić niezbędne formularze;
 • Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej – śr. 12h – UP zna m.in. zasady prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa obowiązki przedsiębiorcy, formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Księgowość/podatki/ZUS/źródła finansowania działalności gospodarczej – śr. 14h – UP m.in. zna formy opodatkowania, rozliczenia publiczno-prawne, rozliczenia ZUS, zna dokumenty i dowody księgowe, potrafi sporządzić fakturę VAT, prowadzić księgę przychodów i rozchodów, zna źródła finansowania działalności gospodarczej;
 • Aspekty psychologiczne prowadzenia działalności gospodarczej – śr. 8h – UP potrafi m.in. skutecznie się komunikować, prowadzić negocjacje, być asertywnym, zna techniki łagodzenia stresu, zarządzania konfliktem;
 • Marketing/promocja/reklama/ pozyskiwanie klienta – śr. 12h – UP m.in. zna techniki sprzedaży i obsługi klienta, potrafi sporządzić plan marketingowy, zna techniki dotarcia do klientów, posiada wiedzę nt. konkurencji w branży i potrafi się wyróżnić;
 • Zatrudnianie – śr. 8h – UP m.in. zna formy prawne zatrudniania, podstawy prawa pracy, obowiązki pracodawcy, potrafi sporządzić listę płac, umowę o pracę i cywilnoprawną.

 

Tematyka szkolenia indywidualnego to m.in.: 

 • Biznesplan – śr. 8h – UP m.in. zna zasady budowy biznesplanu, potrafi sporządzić kompleksowy biznesplan – wsparcie w zakresie indywidualnych kwestii opracowywanego biznesplanu.

 

Szkolenia zostaną dopasowane do poziomu Uczestników/czek Projektu – zbadany zostanie na wejściu poziom kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowany zostanie do nich program szkoleniowy i wykorzystywane metody. W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną różnorodne, angażujące metody kształcenia (np. scenki, gry dydaktyczne, prace w grupach). Szkolenia prowadzone będą z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (np. służące do opracowywania raportów obrazujących kondycję firmy, sporządzania prognoz, itp.).

 

Ponadto zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerów prowadzących zajęcia,
 • odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe (komplet min. teczka, notes, długopisy, ołówek, gumka),
 • podręczniki,
 • catering na szkoleniu grupowym,
 • zwrot kosztów dojazdu dla 50% Uczestników/Uczestniczek Projektu,
 • zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach.

Termin zgłoszeń:  30.05.2022 r.

Kontakt:

Tel.: 731573112 (jeśli nie odbierzemy od razu – oddzwonimy)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook: https://www.facebook.com/SzkoleniaBilgoraj/

Będziemy organizowali także spotkania informacyjne w Biłgoraju, ul. Lubelska 7, pok. nr 5 – biuro Instytutu Rozwiązań Biznesowych. 

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne nr 1: Czwartek, 19 maja 2022 o godz. 16.00 - zapraszamy.

 

Formularze zgłoszeniowe i regulaminy

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ

3. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach EFS

4. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych

5. Deklaracja utworzenia miejsc pracy

6. Formularz potrzeb OzN

7. Zaświadczenie o utracie pracy w wyniku pandemii COVID

 

REGULAMINY:

1. Regulamin rekrutacji uczestników projektu

2. Regulamin przyznawania środków finansowych z załącznikami

 

 

Udostępnij