Młodzi – na podbój rynku pracy!

 

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODZI – NA PODBÓJ RYNKU PRACY!”

Informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu w Zamościu przy ulicy Przemysłowej 4 (budynek geodezji), lokal nr 2 na pierwszym piętrze, tel. 575 583 388 lub 576 950 431, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt „Młodzi – na podbój rynku pracy!” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego WiedzaEdukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest na terenie powiatu zamojskiego w okresie: od 01.05.2017r. do 31.03.2018r. Wartość projektu: 671 167,98 PLN, Wkład Funduszy Europejskich: 637 609,58 PLN

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego 52 osób, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie powiatu zamojskiego poprzez udzielenie im wsparcia w uzyskaniu nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zdobyciu doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, co zwiększy ich atrakcyjność oraz szanse na rynku pracy.

UCZESTNICY PROJEKTU

Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież NEET z terenu powiatu zamojskiego.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych)

NASZA OFERTA DLA MŁODZIEŻY

- szkolenie sprzedażowe z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 60 godzin

- szkolenie komputerowe z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych – 132 godziny

- szkolenie opiekun osoby starszej – 120 godzin

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU

 - indywidualne doradztwo zawodowe

- stypendia szkoleniowe za udział w kursach i szkoleniach

- płatne staże zawodowe powiązane z ukończonym szkoleniem

- wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia w miejscu odbywania stażu

 

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu w Zamościu przy ulicy Przemysłowej 4 (budynek geodezji), lokal nr 2 na pierwszym piętrze, tel. 575 583 388 lub 576 950 431, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin i formularze

 

Pobierz regulamin projektu
Pobierz załącznik nr 1
Pobierz załącznik nr 2
Pobierz załącznik nr 3
Pobierz załącznik nr 4
Pobierz załącznik nr 5
Pobierz załącznik nr 6
Pobierz załącznik nr 7
Pobierz Regulamin

 

Ulotka i plakat projektu do pobrania[

Ulotka

 

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020